مدیریت سرمایه از دید من یعنی مقداری از بالانسم رو درگیر کنم که اگر از دست دادم دلم نسوزه.
حالا گاهی 20 دلار شارژ میکنم و با 0.1 وارد میشم و کلش رو کال میکنم و میخندم و خوب اشکالی نداره. ولی از...